Το τέλος της εγκυμοσύνης – Η περίοδος της λοχείας
Το τέλος των 40 εβδομάδων της εγκυμοσύνης έρχεται με τον τοκετό. Ιδιαίτερα σημαντική όμως είναι και η περίοδος μετά τον τοκετό, οι 6 εβδομάδες (40 ημέρες περίπου) της λοχείας. Είναι το διάστημα κατά το οποίο τα γεννητικά όργανα και όλες σχεδόν οι λειτουργίες του οργανισμού επανέρχονται στην προ της εγκυμοσύνης κατάσταση. Στη μεταβατική αυτή αλλά…